Zeer lichte dekvloer

Zeer lichte dekvloer

De uitvullaag voor de vloerafwerking is de dekvloer, als u op zoek bent naar een zeer lichte dekvloer is Magnesietvloer een oplossing! Deze vloerlaag vormt een belangrijke ondersteuning voor de eindvloer. Er bestaan verschillende soorten dekvloeren. In dit artikel bespreken we deze verschillende dekvloeren, hun belangrijkste kenmerken en enkele andere termen die vaak in combinatie met vloerafwerking gebruikt kunnen worden.

De lichtste ondervloer is MAGNESIET

Welke soorten dekvloeren zijn er?

Welke soort dekvloer je best gebruikt, is afhankelijk van verschillende factoren: welke droogtijd is gewenst? Hoeveel ruimte is er in de straat of op het werk, wat is er beschikbaar in de vloeropbouw? Om wat voor project gaat het: renovatie of nieuwbouw? Het zijn allemaal zaken waarmee rekening moet gehouden worden. We onderscheiden alvast volgende soorten dekvloeren:

Dekvloer van Beton

Dekvloer van Schuimbeton

Dekvloer van Magnesiet

Dekvloer van Anhydriet

Dekvloer voor de Vloerverwarming

Beton (druklaag)

Linoleum

Betonvloer

Dekvloer van beton wordt ‘in het werk gestort’ en al dan niet voorzien van isolatie aan de onderzijde. De gestorte betonvloer is technisch een erg goede vloer, mits (uiteraard) voorzien van voldoende wapening. Deze vloer wordt inmiddels niet vaak meer toegepast omdat de hieronder genoemde vloeren direct zijn voorzien van isolatie; daardoor wordt de monoliet afgewerkt gestorte vloer een relatief dure oplossing, maar wel luxe.

Voordeel Betonvloer in een keer klaar en straal goed de warmte uit.

Nadeel duur en zwaar moelijk aan te brengen.Vloer afwerking noodzakelijk.

Anhydriet

Anhydriet wordt voornamelijk toegepast bij grote oppervlaktes. Ook bij de renovatie van vloeren waarvan de dikte niet veel meer mag toenemen, is deze dekvloer erg handig: hij kan namelijk in een dunne laag aangebracht worden. Toch is het een sterkere chape dan de traditionele dekvloer op basis van cement. Het bindmiddel is hier gips geboden anhydriet in plaats van cement.

Voordeel makkelijk aan te brengen en straalt goed de warmte uit met vloer verwarming.

Nadeel erg zwaar

Magnesiet

Magnesietvloer is een zeer lichte dekvloer

Hoewel de constructievloer deel uitmaakt van de afwerking begrijpt u wel dat deze toch een grote invloed heeft op het uiterlijk van de vloer en zijn afwerking. Vandaar dat wij er belang aan hechten te weten hoe de vloeropbouw is. Belangrijk is dat de constructievloer voldoet aan de eisen die eraan gesteld moeten worden. Helaas merken we in de praktijk dat bijvoorbeeld de voorgespannen en geprefabriceerde vloersystemen vaak zonder druklaag worden uitgevoerd. Principieel wordt dan verder gebouwd op een ondergrond waarvan niet met zekerheid is te zeggen of deze voldoet aan de sterkte eisen. Er kunnen voorzieningen worden getroffen die de kans op schade kleiner maken; echter kan dekvloer de functie van de constructievloer nooit overnemen.

Zie hier onze een online woonwinkel.

Juist daarom is het goed in een persoonlijk gesprek de eventuele risico’s goed in kaart te brengen. Aan de hand van die inventarisatie kan gekeken worden of er mogelijkheden bestaan de vloer te versterken en wat na het uitvoeren van de mogelijke versterkingen nog aan risico te verwachten is. Wanneer een risico onaanvaardbaar hoog is zullen wij u adviseren een andere vloer te kiezen. Wanneer we na het doen van aanpassingen nog steeds geen zekerheid met betrekking tot de sterkte hebben, zullen we dat ook eerlijk aangeven. De verantwoordelijkheid van de constructievloer berust uiteindelijk bij de opdrachtgever.

Vergelijkt u het met het behang op een muur; wanneer het behang op de muur (wat van zichzelf geen enkele sterkte bezit) zal scheuren zal niemand de schilder daarop aankijken. Met een  vloer is het ook zo; Deze heeft van zichzelf geen sterkte en zal dus scheuren wanneer de onderliggende constructievloer onvoldoende sterkt blijkt te zijn.

Zeer lichte dekvloer
Zeer lichte dekvloer

Zeer lichte dekvloer

Zeer lichte dekvloer Tussen de vloerafwerking ligt de dekvloer, als u op zoek bent naar een zeer lichte dek vloer. Neem dan een magnesietvloer

film dekvloer maken

Zeer lichte dekvloer Voor als u op bent naar een zeer lichte dekvloer. Neem dan een magnesietvloer.Die is erg licht van gewicht ! Lichter dan Zandcement

Voor isolatie van uw kruipruimte kijk op kruipruimte isoleren 

Warme vloeren zijn comfortabele vloeren

Zowel onder tegels als onder houten vloeren (parket) is een houtvezel magnesiet isolatie erg comfortabel. De magnesiet vloer zijn in diktes te krijgen van 20, 40, 60, 80 en 100 mm

(ook als speciale onderlaag voor parket of laminaat in 1 cm dikte)

Onder lvloeren zijn 2 oplossingen om de kou te weren:

*  Schuimbeton vloerisolatie evt. met vloerverwarming

*  Udi STRONG vloerisolatie evt. gecombineerd met vloerverwarming.

Houtvezel in magnesiet isolatie zijn qua vocht ook een erg goede oplossing, de vloeren worden droog en blijven droog.

Houtvezel in magnesiet dan is de isolatie niet gevoelig voor muizen of ander ongedierte en is niet brand gevaarlijk maar brandvertragend

Perliet in magnesiet wordt ook heel veel toegepast.

WAT IS PERLIET (EPB)

Perliet is een natuurprodukt: kleine niet-gekristalliseerde vulkanische steentjes met een soort glasachtig uiterlijk. Wereldwijd wordt op veel lokaties dit gesteente gedolven in zowel grote brokken als miniscule stukjes.

Op een mechnische manier worden alle korrels uniform qua omvang gemaakt en vervolgens tot een hoge temperatuur verhit waarna ze door een chemische reactie met water in omvang toenemen met maar liefst twintig maal de oorspronkelijke afmetingen. Uiteindelijk worden het glasachtige met lucht gevulde parels. Door het vermengen met vezels, water, magnesiet als bindmiddel is deze zeer brandvertragend en worden er ook platen van gemaakt.

Voor administratieve diensten, kijk op mijn administratie geregeld.